Kaj sploh je sodni prevod?

Sodni prevod ni prevod običajne vrste, temveč gre pri tem za prevajanje dokumentov, ki nosijo uradni pečat in morajo biti tudi sodno overjeni.

sodni prevodi

Sodni prevodi


Sodni prevod sestavlja izvirno besedilo in prevod v želeni jezik, oba dokumenta pa morata biti povezana skupaj in zapečatena z žigom, ki ga dodeli sodni tolmač. Slednji s tem zagotavlja, da je prevod brezhiben – tako glede natančnosti kot ustreznosti. Sodni prevajalci, ki prevajajo takšne dokumente, morajo biti zato še posebej usposobljeni, saj bi lahko sicer prišlo do neljubih zapletov zaradi dvoumnosti ali celo nerazumevanja in napačnega tolmačenja samega besedila.

Za katere dokumente potrebujemo sodni prevod?

Ponavadi zahtevajo sodni prevod dokumenti, kot so diplome, rojstni listi, pogodbe, pooblastila, zdravniška spričevala, letna in finančna poročila itd. Kot smo že omenili so sodni prevodi tisti prevodi, ki jih morajo opraviti uradni oz. sodni prevajalci, sam prevod pa mora biti nazadnje tudi overjen, zaradi česar so v osnovi višje tudi cene le-teh.

Razlika med »navadnimi« in sodnimi prevajalci

Sodni prevajalci se od »navadnih« razlikujejo v tem, da so opravili sodno prisego in bili z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za stalne sodne tolmače. Večina teh je še posebej specializirana za posamezna področja in na njih nanašajočo se terminologijo, da lahko karseda ustrezno prevede želene dokumente v ciljni jezik in tako poskrbi za popoln sodni prevod. Mnoga podjetja imajo med svojimi zaposlenimi tudi takšne prevajalce, ki tudi sicer delujejo v okoljih, kjer je jezik, v katerega prevajajo, uradni, pogosto pa tudi materni. V podjetjih, ki se ukvarjajo s sodnim prevajanjem, gre vsak sodni prevod na koncu tudi v korekturo k lektorju, ki popravi še morebitne slovnične nepravilnosti in tipkarske napake.

Že Isocrates je namreč vedel, da je »natančna beseda najbolj zanesljiva priča za pravično misel.«

No comments yet.

Leave a Reply

Spletna stran v2